Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor. Vid all gemenskap måste det finnas vissa regler för att allt skall fungera och därför har vi trivselregler. Om alla följer trivselreglerna bidrar man till en fin gemenskap, vårt område ser snyggt ut och vi slipper onödiga kostnader.

Våra lägenheter – förändringar

När det gäller väsentlig förändring av lägenheten måste vi få styrelsens godkännande. Detta gäller även om vi t ex vill sätta upp en egen parabolantenn, sätta upp markiser eller byta ut dusch mot badkar.
En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsenliga förändringar av lägenheten hittar du i föreningens stadgar.
Parabolantenner får inte monteras på fastigheternas fasadväggar.

Trivselfrågor

Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför du inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt, inte går med träskor inomhus eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00. När vi anordnar fest bör vi meddela grannarna och visa hänsyn. Använd då gärna portalen för att skicka meddelande.
Vi vill alla ha det fint i lägenheten. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta gör vi mellan kl. 08.00 och 20.00.

Ekonomi

Låt inte pengar rinna bort. Kom ihåg att spara på vatten, speciellt varmvatten. Vi sparar också mycket pengar genom att inte skölja under rinnande vatten och kontrollera att kranarna inte står och droppar. Vädra med omdöme.

Föreningens lokaler

Trivselregler för föreningslokalen kommer senare.

Våra balkonger

Balkongen kan vi använda till mycket. Om ni hänger tvätt på den är det viktigt att det inte verkar störande och att vattnet inte rinner ner på grannens balkong. Var försiktig när du putsar fönstren på den inglasade balkongen så att inte vattnet rinner ner på grannens fönster.
Våra balkonglådor hänger vi på insidan av balkongen.
Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till vårt hus.
Att grilla utomhus hör sommaren till men vi får endast använda el-grill på balkongerna. Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av.
Mattor och sängkläder får inte piskas eller skakas från balkongen.

Julbelysning på balkonger får användas mellan 15 november och 15 februari, enligt rekommendation från föreningsstämman.

Vår gård

Genom att vi visar hänsyn och omdöme på gården, kan vi alla njuta av vistelsen i det fria. Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om vi använder de uppställningsplatser och utrymmen som är avsedda för cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar. Vi är rädda om barnen och naturen, därför är all moped- och motortrafik förbjuden på gården.

Våra gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvara vi för entré, trapphus, cykelrum, källare och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss, och låter övriga utrymmen vara fria. Använd gemensamma utrymmen till det de är avsedda för. För att underlätta arbetet för lokalvårdaren har vi inga dörrmattor i trapphuset. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor. Våra allmänna utrymmen är rökfria.

Miljörum

Genom att följa anvisningarna för sophanteringen, slipper vi dålig lukt och arbetet blir lättare och säkrare för dem som tar hand om våra sopor. I sopnedkasten i miljörummet kan hushållssopor slängas i två kategorier, komposterbart och ej komposterbart. Komposterbart avfall läggs i särskilda påsar. Det finns också ett nedkast för tidningsåtervinning. Övriga sopor ska lämnas i miljöstationen som finns i anslutning till området. Föreningen har inget grovsoprum.

Vår gemensamma tvättstuga

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan efter vårt tvättpass. Vi lämnar den i det skick som vi själv vill finna den i nästa gång vi tvättar.
Det är viktigt att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan. Då går arbetet lättare, och våra maskiner fungerar bättre och håller längre. Bokning av tvättid sker vid tvättstugan eller genom portalen i lägenheten.

Parkering

Parkeringsplatserna får endast användas av föreningens medlemmar. Hänvisa era gäster till parkeringsdäcket vid Friskis och Svettis.

Städdagar

Någon eller några gånger per år kan extra städning av hela området eller andra åtgärder behöva göras. Det är önskvärt att medlemmar ställer upp och bidrar efter bästa förmåga.

Vår säkerhet och vårt ansvar

Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste alla se till att lås håller en viss säkerhetsstandard, och att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.
Om det uppstår fel och skador i lägenheten, i våra gemensamma utrymmen eller utemiljö skall detta genast anmälas till HSB felanmälan.

Trivselreglerna är antagna av förvaltningskommittén i Brf Måseskär 2004. De ska ses som ett komplement till allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Har du frågor angående trivselregler ta gärna kontakt med förvaltningskommittén genom portalen. I övriga frågor kontakta HSB förvaltningsservice.