Porttelefon

Besökare

För anrop till lägenhet
1. Slå lägenhetsnumret som visas på portregistret. Tryck ”Ring / Öppna”.
2. Lysdioden ”Ringer” lyser. Vänta på svar från lägenheten.
Vid upptagen telefonlinje blinkar lysdioden ”Upptaget”.
Om lysdioden ”Fel” blinkar så har du slagit fel lägenhetsnummer.
3. Accepterar lägenhetsinnehavaren ditt tillträde trycker han/hon på *-knappen på sin telefon och låset öppnas.
4. När låset har öppnats lyser dioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
5. Om tillträde nekas så slocknar lysdioden ”Ringer”.

Boende

Vid anrop från port
Lyft luren, och det spelas en trestegstrudelutt – som bekräftar att samtalet kommer från porttelefonen.

Acceptera tillträde
1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Bekräfta att besökaren ska till dig. (Du ansvarar för personen som du släppt in i byggnaden.)
3. Tryck på *-knappen på din telefon för att öppna porten.
4. Lägg på luren

Neka tillträde
1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tryck på # (Gäller endast via ordinarie telesystem)
3. Lägg på luren.

För användning med beröringsfri nyckelbricka
1. Håll ditt kort eller bricka framför glaset (läsaren) med HSB-logotypen.
2. Vid godkänd nyckelbricka lyser lysdioden ”Upplåst” med ett fast grönt sken. Låset öppnas.
3. Vid icke godkänt kort eller bricka blinkar röd lysdiod märkt ”Fel”.

Felsökning
Om lysdioden lyser med grönt sken, men dörren inte går att öppna, så kärvar dörren eller låset.

Gör så här:
Prova att trycka till, eller dra i dörren lite lätt.

Om lysdioden lyser ett rött fast sken, och du vet att den ska fungera i avsedd dörr: kontakta HSB.