Sopsortering

Sopor slänger du i avfallsrören i soprummet eller i sopsorteringen vid Sörhllstorget. Det finns tre olika avfallsrör, ett för restavfall, ett för matavfall och ett för tidningar. Se till att respektive avfall hamnar i rätt inkast.

Restavfall 
Komposterbart 
Tidningar 

Använd endast de speciella kompostpåsarna med klisterlapp för kompostavfall, och klistra igen påsen enligt den tryckta instruktionen. Nya påsar finns i soprummet.

Undvik kompostspill i huset genom att använda dubbla påsar eller tidning i botten av påsen. Fyll inte påsen ända upp.

Tidningar skall slängas löst, inte i en papperspåse, för att undvika stopp.

Pizzakartonger, bag-in-box och liknande får inte slängas i soprummet, eftersom de orsakar stopp i sopsugen. Varje stopp kostar mycket pengar att åtgärda. Denna kostnad hamnar på allas månadsavgift. Använd istället en återvinningsstation – den närmaste finns vid Sörhallstorget.

Källsortera glas, kartong, metall, plast, m.m. på sopsorteringsstationen.

På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Det finns fem återvinningscentraler i Göteborg. Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall på återvinningscentralen.

Återvinningscentraler i Göteborg