Kontakt/Styrelsen

Brf Måseskär
Norra Skeppspromenaden 10-16
417 63 Göteborg

E-post: mail@brfmaseskar.se
Org.nummer: 716444-9667

Styrelsen

Vid ordinarie årsstämma väljer bostadsrättsföreningen Måseskärs medlemmar en styrelse om minst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot HSB Göteborg, övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelsen sammanträder i normalfallet en gång i månaden förutom juli.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom, vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen skall även se till att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Styrelsearbete – vem gör vad? 

Följande personer ingår i styrelsen:

Namn Uppgång
Eva Axelsson 10
Frede Petersen 10
Erik Svensson 16
Tina Ström Åberg 14
Håkan Stridsman 16
Jan-Allan Gustafsson HSB-representant

E-post till styrelsen skickas till mail@brfmaseskar.se, eller genom att använda detta Kontaktformulär.

Valberedningen

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom gärna erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningen består av följande personer:

Namn Uppgång
Göran Nilsson 10
Elisabeth Buhr 12