Länkar

Våra grannar

Brf Skotet 
Brf Fyrtornen 
Brf Fyrskeppet 
Brf Lanternan 

Närområdet

Plan- och byggprojekt i Göteborg 
Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Älvstranden Utveckling 
Här hittar du information som rör stadsplanering och samarbeten i områdena runt älven.

Eriksbergs Samfällighet 
Information från samfälligheten som rör hela Eriksberg och Sannegården.

Kollektivtrafik – tidtabeller

Västtrafik 

Myndigheter

Lundby stadsdelsförvaltning 
På uppdrag av stadsdelsnämnden erbjuder förvaltningen kommunal service till dig som bor i Lundby, till exempel förskola, grundskola, äldreomsorg, medborgarkontor, bibliotek, fritidsverksamhet, sociala tjänster och stöd till människor med funktionsnedsättning.

Förvaltningen arbetar också med trygghet, inflytande, miljö och folkhälsa i stadsdelen.

Bostadsrättsföreningar

HSBs bloggportal 
Bloggar om bostadsjuridik, bostadspolitik, brf-styrelsefrågor, miljö och energi, heminredning, mark- och trädgårdsskötsel.

Bo bättre 
Information och artiklar om allt som rör bostadsrätter. Sammanslagning av webbsajten hittabrf.se och tidningen Bo Bättre.

Forum för alla i bostadsrätt 
Forum om bostadsrätter. Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen.

Lagar och förordningar

Bostadsrättslagen (1991:614) 
Lag om ekonomiska föreningar (1987:667) 
För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.