Om Brf Måseskär

I de tidigare varvsområdena på Göteborgs norra älvstrand, växer en helt ny stad upp där bostäder blandas med arbetsplatser, skolor, rekreation och handel.

mc3a5seskc3a4r_222Brf Måseskär var den första etappen av HSB:s nya kvarter i Östra Eriksberg. Huset uppfördes 2004, och till skillnad från de flesta andra nybyggda bostadshus i vattennära läge saknas spektakulära inslag. Istället fördelar sig kvaliteten jämlikt över alla sju våningarna. Huset har en lugn gatufasad med kraftfullt rött tegel och balkonger i sammanhängande ytor. Det röda teglet är ett karaktäristiskt inslag såväl i den ursprungliga som i den nya bebyggelsen på Eriksberg. Mot gården som öppnar sig mot ett centralt gångstråk ner mot kajen, har huset en ljusare och lättare fasad av skivmaterial.

mc3a5seskc3a4r2_222Lägenheterna är ljusa med höga fönster och genomgående planlösningar. De flesta lägenheterna har en stor balkong som löper längs hela gatufasaden, med en inglasad och en öppen del. Många lägenheter har dessutom en frukostbalkong mot gården. Vardagsrummen är rymliga och de boende kan välja mellan en stor sammanhängande yta för samvaro eller ett avskiljt kök med matplats. Förrådsytorna är väl tillgodosedda. Som komplement till källarförrådet finns en extra förrådsyta inne i lägenheten, samt förråd på de inglasade balkongerna och terrasserna på den indragna takvåningen.

Föreningen omfattar 70 bostadsrättslägenheter och 1 lokal för uthyrning.